X
تبلیغات
رایتل

اصلاحیه ماده 14 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 17/7/1310

جمعه 30 تیر‌ماه سال 1391


منتشره در روزنامه رسمی شماره 19597 مورخ 27/3/1391
شماره100/10185/9000 ـ 23/3/1391
اصلاحیه ماده چهاردهم نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق
 
مصوب 17/7/1310
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
متن اصلاحی ماده چهاردهم نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 17/7/1310 وزارت عدلیه که به تأیید ریاست محترم قوه قضاییه وقت رسیده است جهت درج در روزنامه عیناً ایفاد می‌گردد.
«
اصلاحیه ماده چهاردهم: صاحب دفتر مکلف است فی‌المجلس پس از ثبت نکاح یا طلاق یک جلد نکاحیه یا طلاق‌نامه مطابق ثبت واقعه تهیه و پس از امضاء اشخاصی که دفتر ثبت را امضاء کرده‌اند، حسب مورد به زوجه یا طلاق‌دهنده تحویل نمایند. در صورت درخواست زوج یا مطلقه، رونوشت ثبت واقعه تهیه و تسلیم می‌گردد
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث  

SEO .5
سایت مشاوره حقوقی رادر گوگل محبوب کنید

گوگل پلاس


Up Page
کد پرش به بالای صفحه وب

پشتیبانی

تصویر ثابت