X
تبلیغات
رایتل

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

یکشنبه 30 آذر‌ماه سال 1393

منتشره در روزنامه رسمی شماره 19988 مورخ 23/7/1392

شماره 128600/ت49089هـ ـ 20/7/1392

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان ملی استاندارد ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 31/6/1392 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (35) اصلاحی قانون معادن ـ مصوب 1390 ـ تصویب نمود:

آییننامه اجرایی قانون معادن، موضوع تصویبنامه شماره 85744/ت49089ک مورخ 11/4/1392 به شرح زیر اصلاح میشود:

1 ـ در تبصره (5) ماده (26)، عبارتهای «مابهالتفاوت» و «با مبلغ یادشده» حذف میشوند.

2 ـ در ماده (62)، عبارت «به حساب مربوط در خزانه که توسط وزارت اعلام میشود» جایگزین عبارت «به حسابی که از طرف وزارت تعیین میشود» میشود.

3 ـ در ماده (110)، عبارت «با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت و با رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینهای موضوع ماده (109) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ» جایگزین عبارت «با تأیید وزارت» میشود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

SEO .5
سایت مشاوره حقوقی رادر گوگل محبوب کنید

گوگل پلاس


Up Page
کد پرش به بالای صفحه وب

پشتیبانی

تصویر ثابت